Sociale en Technische Wetenschappen

 

  • Omschrijving van de studierichting

Deze richting wil leerlingen probleemoplossend leren denken en handelen en dit zowel met mensgerichte als productgerichte inhouden.
Via maatschappelijke en sociale vorming en praktische oefeningen wordt de mensgerichte oriëntering nagestreefd, de productgerichte pool via laboefeningen, toegepaste wetenschappen en technische realisaties met nadruk op de voeding.
De hoofddoelstellingen zijn:

  • het hanteren van informatieverwervende en –verwerkende strategieën
  • het observeren en kritisch evalueren op basis van mens- en natuurwetenschappelijke inzichten
  • kwaliteitsgericht denken en handelen bij voedselbehandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten
  • observeren, toepassen en kritisch evalueren van communicatieve vaardigheden

De fundamenten van de specifieke vakken worden gelegd in de 2e graad STW.
Praktijk veronderstelt en steunt op een uitgebreide kennis van materialen, methodes en technieken en middelen, en is dus meer dan louter uitvoeren.

 

  • Leerlingenprofiel

De leerlingen zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de omgang met en zorg voor mensen. Ze zijn sociaal voelend en willen sociale vaardigheden ontwikkelen. Ze hebben geduld en respect in het contact met anderen en hebben voldoende inlevingsvermogen. Leerlingen hebben interesse voor de wetenschappelijke component, meer specifiek op het brede domein van de voeding. De leerlingen zijn creatief en vaardig.

 

  • Toekomst

Studies: Opvoeder, Leerkracht, Assistent in de psychologie, Kinesist, Diëtist, Laborant, 

              Verpleegkundige, Maatschappelijk werker, …..

Beroepen: Onderwijs, Gezondheidszorg, Sociaal werk, Labo, …