Auto

 

  • Omschrijving van de studierichting

De studierichting BSO Auto richt zich prioritair op het verwerven van vaardigheden en attitudes. 
De leerlingen leren correct  periodieke onderhoudsbeurten uitvoeren, metingen uitvoeren met moderne testapparatuur en de opgemeten resultaten correct interpreteren, ze leren eveneens de mechanische toestand van de motor te controleren. Daarnaast leren ze mechanische en elektrische onderdelen monteren, demonteren en afstellen. Het opsporen van in- en uitwendige lekkages in het hydraulisch circuit, en het testen van elektrische, pneumatische en hydraulische circuits moeten eveneens tot hun vaardigheden behoren. Belangrijk in deze context zijn de stages.

De beroepskennis wordt ondersteund door een minimum aan beroepsgerichte theoretisch-technische kennis. Zo zijn er bijvoorbeeld de kennis en het inzicht in de constructie en de werking van verbrandingsmotoren, het onderstel en de elektrische installaties van voertuigen.

Naar attitudes toe tracht men kwaliteitszorg en zin voor nauwkeurigheid na te streven en hem verantwoordelijkheidszin bij te brengen. Ecologisch verantwoord en eerlijk omgaan met de materialen, bewust veiligheidsbevorderend en preventief optreden zijn andere doelstellingen die binnen het BSO hoog in het vaandel worden gevoerd.
 

  • Leerlingenprofiel

De leerling beschikt over een goede handvaardigheid en fysiek, zin voor veiligheid, ruimtelijk inzicht, zin voor  afwerking , kennis van het materiaal, lezen van schema's en aanwijzingen in de handleiding.
 

  • Toekomst

Deze opleiding is zeer praktijkgericht

Beroepen: hulp- onderhoudsmecanicien in garages, mecanicien in gespecialiseerde
 bedrijven,
                  medewerker in carrosserie- of constructiewerkplaatsen, hersteller 
van motorfietsen,
                  land- en tuinbouwmachines

Verdere studiemogelijkheden:  3de graad BSO 3de leerjaar: Auto-elektriciteit, Bedrijfsvoertuigen,
                                                 Diesel- en LPGmotoren,Scheeps- en Havenwerk. 


Na een zevende jaar BSO kunnen gemotiveerde leerlingen nog verder studeren.
Landbouwmechanisatie en Toegepaste autotechnieken staan dan voor hen open.