Electromechanica

 

  • Omschrijving van de studierichting

Deze theoretisch-technische richting is bedoeld om een stevige basiskennis in mechanica en elektriciteit te verwerven.

De leerling leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen.

De wiskundige inbreng is belangrijk. Hij leert zelfstandig eenvoudige schakeltechnische problemen oplossen en krijgt de basiskennis over elektromechanisch materiaal en apparatuur voor huisinstallaties. Hij verwerft inzicht in de werkingsprincipes, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste vormingstechnieken. Hij oefent het correct gebruik van meet-,  afteken-,  en handgereedschap.

De leerinhouden van de wetenschappelijke vakken kunnen worden vergeleken met deze van de wetenschappelijke studierichtingen in het ASO.

 

  • Leerlingenprofiel

De leerling kan met grote nauwkeurigheid werken en goed probleemoplossend denken en/of werken.

De leerling beschikt over een goede wiskundige basis voor berekeningen en ruimtelijk inzicht voor technisch tekenen. Hij heeft zin voor verantwoordelijkheid en heeft een goede studiehouding.

Hij is creatief, polyvalent en geïnteresseerd in de wereld van de technologie.

 

  • Toekomst

Alle studierichtingen in de 3e graad TSO waarin elektriciteit, elektronica, en mechanica aan bod komen zijn mogelijk, behalve de zeer theoretische richting Industriële Wetenschappen.

Beroepen: Machinemanipulator, Technisch tekenaar, Automatisatieprojecten, 
                   
                  Onderhoudstechnicus, Programmeur, CNC-operator, ….