Handel

 

  • Omschrijving van de studierichting

Met Handel kiest de leerling een zeer polyvalente richting.  Deze studierichting biedt een brede waaier van algemene vakken die zorgen voor een brede vorming.

In deze richting krijgt de bedrijfsgerichte vorming vorm. De technische vakken (informatica, bedrijfshoudkunde, dactylografie) worden uitgediept. Deze vakken bieden deels een theoretische basis maar vooral een praktijkgerichte aanpak.

Naast de algemeen taalkundige vorming is er reeds aandacht voor de specifieke handelstaal.

 

  • Leerlingenprofiel

De leerling in het handelsonderwijs heeft interesse voor de handelswereld (zakenwereld, dienstensector…).

De leerling beschikt over de volgende vakeigen vaardigheden en attitudes: hij kan grafieken analyseren, handelsdocumenten opstellen, heeft inzicht in de sociale en economische ordening van de maatschappij, en heeft administratieve en communicatieve vaardigheden.

 

  • Toekomst

3e graad TSO: Handel, Informaticabeheer, Boekhouden-informatica.

 

  • Aandachtspunten

Een computer is een pluspunt.