Kantoor

 

  • Omschrijving van de studierichting

Deze studierichting beoogt een grondige opleiding gebaseerd op drie beroepsopleidingprofielen: boekhoudkundige bediende, secretariaatsmedewerker en magazijnier. De klemtoon van de opleiding ligt in het verwerven van enerzijds kantoorvaardigheden en anderzijds logistieke vaardigheden. Bij het aanleren van kantoorvaardigheden wordt ruim aandacht besteed aan het leren omgaan en werken met ICT-middelen. Bij het aanleren van de logistieke vaardigheden komen de activiteiten die verwacht worden van een boekhoudkundige bediende, secretariaatsmedewerker en magazijnier aan bod.

Deze studierichting biedt een polyvalente vorming aan, waarin talen en het inzicht in sociale, economische en culturele aspecten van het maatschappelijk leven de belangrijkste componenten zijn naast de bedrijfsgerichte vorming.

De bedrijfsgerichte vorming van de boekhoudkundige bediende zit verweven in de vakken boekhouden en wetgeving. In het vak boekhouden wordt de administratie van commerciële, financiële en diverse verrichtingen alsook de facturatie aangeleerd via softwarepakketten. Via het vak wetgeving komen bedrijfsbeheer en sociale wetgeving aan bod.

De bedrijfsgerichte vorming van de secretariaatsmedewerker zit verweven in het vak secretariaat. Dit is een integratievak met de componenten tekstverwerking, toegepaste informatica en secretariaatsvaardigheden. Binding met de reële kantooromgeving wordt verwezenlijkt via virtueel kantoor.

Via bedrijfsstages komt de leerling in direct contact met de sociale en economische realiteit en wordt hij voorbereid op directe tewerkstelling.

Naast de bedrijfsgerichte en informaticavorming is communicatie een belangrijk component.
Essentieel is hier het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en attitudes in een zakelijke context.

 

  • Leerlingenprofiel

De leerling wil vooral leren door te doen. De leerling heeft oog voor correcte en stipte uitvoering van opdrachten.

De leerling is bereid tot uitvoerend werk, afgewisseld met zelfstandige taken. Zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid, vlotte stijl en goed voorkomen, betrouwbaarheid en discretie zijn belangrijke attitudes.

 

  • Toekomst

Beroepen: Administratief bediende in financiële instellingen, Overheidsdiensten, 

                  zich vestigen als zelfstandige, Onderwijs, Boekhoudkantoren, …..