Visietekst

KTA da Vinci wil – net als GO! – als democratische en pluralistische organisatie model staan voor een opvoeding die kinderen vormt tot bewuste, sociale, kritische, mondige en tolerante wereldburgers.
Het zal, waar nodig, flexibel inspelen op de steeds wisselende eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt

KTA da Vinci is een secundaire school met technische en beroepsrichtingen in een zesjarige structuur
in een ruim domein – open en groen – in het centrum van Edegem.

Edegem is een rustige gemeente in de zuidelijke regio van de stad Antwerpen.
De school is gemakkelijk bereikbaar te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen.

Alle leerlingen worden begeleid en opgeleid om hun capaciteiten optimaal in kaart te brengen om een professioneel succesverhaal te kunnen schrijven. Hiervoor bieden we een sterk studieaanbod aan dat kadert in 3 sectoren, die zeer belangrijk zijn in de economie en beantwoorden aan de noden van de arbeidsmarkt (aanleunend bij knelpuntberoepen):

de sociale pijler (STW; VV, VZ)*
de economische pijler (HA, IB;KT)*
de industriële pijler (EM; BM, AU, WM/CNC)*

* zie studieaanbod

In de toekomst zullen deze pijlers verder uitgebouwd worden zodat er blijvend wordt ingespeeld op de situatie van de arbeidsmarkt. Dit in samenspraak met het schoolteam, de schoolraad, het basiscomité en de andere overlegactoren zoals de scholengemeenschap, scholengroep, de bedrijfswereld e.a.

De school kan voor de geïnteresseerde leerlingen werkzekerheid garanderen en stelt zich als doel leerlingen te laten instromen in een voor hen geschikte/gewenste job. De infrastructuur wordt jaarlijks deels vernieuwd in het kader van de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wij hebben een permanente kern van gedreven leerkrachten die dankzij verdere professionalisering de school uitbouwen tot een stimulerende lerende omgeving.  Ook het zorgkader krijgt veel aandacht om zo de leerlingen te motiveren tot optimale leerwinst.

In KTA da Vinci wordt naast opleiding veel belang gehecht aan opvoeding om
alle leerlingen “maatschappij-klaar” te maken. Wij wensen dit leerproces in kleine groepen te realiseren zodat
elk individu kans krijgt om zich te ontwikkelen, en dit in een duidelijk gestructureerde organisatie.
Wij zetten ons met alle personeelsleden elke dag in om elke jongere met een goed gevoel
te laten bouwen aan zijn professionele toekomst.

JOUW TOEKOMST IS ONZE ZORG EN ONZE ZORG GEEFT JOU TOEKOMST!