Samenwerking School - Ouders

Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand. Het is dus een zaak van de school en thuis!
Om dit te kunnen realiseren is een intense samenwerking en goede verstandhouding noodzakelijk tussen ouders, leerkrachten en directie. Regelmatige contacten zijn dus belangrijk. Het dagelijks contact loopt via de agenda van uw kind.

 

Agenda’s

Dit is de eerste band tussen de school en thuis. De leerkrachten gebruiken de agenda om resultaten of opmerkingen en berichten allerhande mee te delen. Kijk de agenda regelmatig na!
De klastitularis tekent de agenda wekelijks. Ook van u vragen wij dit iedere week te doen op de daartoe voorziene plaats.

De agenda is steeds digitaal via smartschool te raadplegen.

 

    
Oudercontactavonden

Bij de aanvang van elk schooljaar wordt er een speciale onthaalavond ingericht. We vinden het immers belangrijk om zo snel mogelijk kennis te maken met de ouders. Verder wordt er vijfmaal per schooljaar een oudercontactavond ingericht, waarop u de kans krijgt om bij de directie, de leerlingenbegeleiders, de leerkrachten en het CLB te peilen naar de evolutie van het leergedrag van uw kind.
De ouders worden tijdig verwittigd van de exacte data en worden verzocht - in het belang van de leerling - op deze avonden aanwezig te zijn.
Naast de formele ouderavonden zijn er nog talrijke naschoolse activiteiten waarbij de leerlingen, ouders en leerkrachten betrokken zijn, zoals didactische uitstappen, schooltrips, sportactiviteiten, infodag, enz ...
Het zijn momenten waarop het contact in een gemoedelijke sfeer wordt verstevigd, waarop respect voor ieders eigenheid groeit, waarop het welzijn van uw kind centraal staat.

 

 

Oudercomité

Dit is een groep ouders die een aantal maal per schooljaar samenkomt om vragen te stellen en/of opmerkingen te formuleren naar de school en schoolse activiteiten ondersteunen. Alle ouders van onze leerlingen zijn meer dan welkom.

Indien u interesse heeft, kunt u zich rechtstreeks richten tot de voorzitter van de schoolraad: Mark Deckx.