2e Graad TSO

 

Lessentabel 2e Graad TSO
  1e jaar 2e jaar
  STW EM HA STW EM HA
Basisvorming            
Godsdienst / NC Zedenleer 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 - - 1 - -
Chemie 1 - - 1 - -
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2 2 2
Fysica 1 - - 1 - -
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen - 1 1 - 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Fundamenteel Gedeelte            
Frans +1 - +1 +1 - +1
Huishoudkunde 2 - - 2 - -
Praktijk Huishoudkunde 3 - - 3 - -
Muzikale Opvoeding 1 - - 1 - -
Opvoedkunde 2 - - 2 - -
Plastische opvoeding 1 - - 1 - -
Toegepaste Biologie 1 - - 1 - -
Toegepaste Chemie 1 - - 1 - -
Toegepaste Fysica 1 - - 1 - -
Toegepaste Informatica 1 1 - 1 1 -
Elektriciteit - 4 - - 4 -
Praktijk Elektriciteit - 2 - - 2 -
Mechanica - 4 - - 4 -
Praktijk Mechanica - 2 - - 2 -
Wiskunde - +1 - - +1 -
Dactylografie - - 2 - - 2
Kantoortechnieken - - 1 - - 1
Toegepaste Economie - - 7 - - 7
Verkoop - - 1 - - 1
Complementair Gedeelte - 2 3 - 2 3
Mechanica - +2 - - +2 -
Engels - - +1 - - +1
Toegepaste Economie - - +1 - - +1
Totaal 34 34 34 34 34 34