Schoolcultuur

Bij de opvoeding wordt op onze school aandacht besteed aan waarden die belangrijk zijn, zoals regelmatige studie, zelfdiscipline, verantwoordelijkheidszin, wederzijds respect, verdraagzaamheid en participatie.

We zetten ons in om bepaalde kwaliteitsnormen na te streven zoals de regelmatige evaluatiemomenten waardoor bijsturing mogelijk wordt, de voorbereiding op verdere mogelijke studies en een open kritische geest.
Kortom: het klimaat van onze school houdt heel wat waarborgen in voor de toekomst van uw kind.
Duidelijke afspraken: een NOODZAAK ...

 

Afwezigheden

Bij afwezigheid verwittigt u de school. Bij afwezigheid op de stage verwittigt u zowel de stageplaats als de school.
De wettiging van de afwezigheid wordt de eerste dag van het daaropvolgende schoolbezoek op het secretariaat afgegeven.
Een doktersattest is wettelijk verplicht wanneer de totale afwezigheid méér dan 4 dagen bedraagt in de loop van het schooljaar en voor ELKE afwezigheid tijdens examenperiodes en stages.

 

Beschadigingen

Schade die door de leerlingen opzettelijk toegebracht wordt aan installaties en/of materieel van de school dient onmiddellijk vergoed te worden.

 

Verzekering

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijk letsel op school en op de VEILIGSTE weg naar school en naar huis, op voorwaarde dat zij op het normale uur de school verlaten of mits toelating in de agenda genoteerd. Materiële schade wordt NOOIT gedekt door de verzekering. Een familiale verzekering is hiervoor aangewezen.
Leerlingen dienen zich wel zonder oponthoud naar school of naar huis te begeven. Aan de leerlingen wordt gevraagd zich niet méér dan 15 minuten vóór de aanvang van de lessen aan te melden. Op dat ogenblik vangen de toezichten aan.

 

Lessen lichamelijke opvoeding

Deze lessen worden gegeven in de Gemeentelijke Sporthal "Den Willecom". Na de lessen maken de leerlingen gebruik van de stortbaden.
Slechts na het inleveren van een medisch attest kunnen de leerlingen vrijgesteld worden van de lessen lichamelijke opvoeding.
Zij dienen evenwel aanwezig te zijn in de betrokken lessen om onder toezicht van de leerkracht een taak te maken.

 

Kledij

Wij verwachten van onze leerlingen een verzorgde kledij.
Voor praktijklessen dienen ze zich te houden aan de gestelde veiligheidsvoorschriften.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding worden de leerlingen verplicht zich het t-shirt van de school aan te schaffen om hygiënische en veiligheidsredenen.

Een goede raad: lees aandachtig ons schoolreglement!