Schoolbeleid

 

Scholen verschillen van elkaar en dat verschil heeft te maken met de organisatie en het beleid van de school. In het beleid van de school staat welke doelen de school wil bereiken en hoe ze dat wil doen. Beleid kun je ook zien als een soort wegwijzer. Het is een leidraad voor het dagelijks handelen in de school.