Schoolrestaurant

De eerste graad is verplicht om op school te blijven eten. Alle ineters staan tijdens de middagpauze onder toezicht.

- Warme maaltijden uit eigen keuken: € 4,20

- Wie beroep doet op een eigen lunchpakket krijgt de gelegenheid om volgende dranken te nuttigen:
 

  • koffie/thee:        € 0,25
  • dagverse soep:   € 0,50
  • kleine smos:       € 1,50
  • grote smos:        € 3,00

- Drank- en eetbonnetjes kunnen aangekocht worden op maandag en donderdag
   tijdens de speeltijd van 10.05 u.

Leerlingen  mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders de school verlaten tijdens de middagpauze om thuis of op een ander, ons bekend privé-adres, te gaan eten.