Werktuigmachines

 

  • Omschrijving van de studierichting

De studierichting BSO Werktuigmachines is sterk praktisch gericht. Het verwerven van vaardigheden is prioritair.

Wat vaardigheden en kennis betreft leren de leerlingen vooral conventionele en niet-conventionele machines bedienen, machines correct instellen, gereedschappen aanslijpen, werken naar maat en binnen een gestelde tijd. Ze leren hun eigen werkpost inrichten met oog voor veilheid en efficiëntie. Oordeelkundig monteren, demonteren en afstellen van mechanische constructies evenals het maken van schetsen van een te vervaardigen werkstuk zijn aan te leren vaardigheden.

Tekeningen en schema’s leren ze begrijpend lezen en interpreteren. De voorschriften in verband met veiligheid en hygiëne staan op het programma in de derde graad.

 

  • Leerlingenprofiel

De leerling uit de 3e graad moet nog doorgroeien. Naast de technisch-opleidende functie heeft de werkplaats ook een belangrijke opvoedende dimensie.

Van de beroepsleerling in de 3e graad verwacht men dat hij kennis en inzicht heeft in de constructie en de werking van diverse types werktuigmachines en mechanische onderdelen.
Naar attitudes toe tracht men kwaliteitszorg en zin voor nauwkeurigheid en samenwerking na te streven, de leerling kritisch te maken ten opzichte van zijn eigen werk en hem verantwoordelijkheidszin bij te brengen. Ecologisch verantwoord en eerlijk omgaan met materialen, bewust veiligheidsbevorderend en preventief optreden zijn andere belangrijke doelstellingen. De leerling leert zichzelf situeren en evalueren.

 

  • Toekomst

Beroepen: CNC-machinebediener, CNC-programmeur, CAD-tekenaar, 

                  Onderhoudsmechanicien, Draaier, Frezer, ……